Egyesület

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel

 
   "ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL"
 

 Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete az Óvodások Neveléséért

web: http://ovodak.org.hu

B E M U T A T K O Z Ó

Szeretettel köszöntjük érdeklődő olvasóinkat, akik szeretnék megismerni egyesületünk célját, tevékenységét.

 

Célunk: összefogni, segíteni azoknak az óvodáknak, akik adaptálták, felhasználták az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív programot. Elköteleződésünk együttműködni azokkal a művészetet kedvelő óvodapedagógusokkal, művészekkel, művészetet tisztelőkkel, akik egyetértenek a programunk nevelésfilozófiájával, értékközvetítésével.

Egyesületünk 1999. május 17-én alakult Forrai Katalin, szellemi elődünk biztatására. A 2008. június 15-i statisztikai adatok alapján egyesületünk taglétszáma 1606 fő. Az egyesülethez bejelentkezett adaptáló és felhasználó óvodák száma: 286.

 

 

ALKOTÓ MÚLTUNK

 A program kísérleti szintű kipróbálását a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával, a szolnoki Liget Úti Óvodában, 1993-ban kezdtük el. 1996-ban megjelent az alternatív program első könyve, mely alapján választhatóvá vált az óvodák számára. Több éven keresztül mintegy 2800 óvodapedagógus látogatott el Szolnokra, hogy megismerje a program gyakorlatát.
 

Gyermeknevelésünk célja:

Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmeik kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének elősegítése, biztosítása, valamint a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.

 

TEVÉKENY JELENÜNK

 
 Könyvek, tanulmányok sokasága jelent meg, hogy segítséget adjon az innovatív óvodapedagógusok gyakorlati munkájához.

Megjelent az alternatív program második kiadása, a „Csak tiszta forrásból” c. alapkönyvünk, melyben a módszertani tár és a csoportnapló is megtalálható.

A program kiadásra került 6 nemzetiségi nyelven is, „Nevetni, felfedezni, csodálkozni” címmel, valamint az angol fordítása is járja a világot.

Az „Óvodatükör” az óvodai ellenőrző, mérő és értékelő, míg a „Gyermektükör” a gyermekek egyéni fejlesztéséhez ad hathatós segítséget. Két módszertani könyvünk a Rajz, mintázás kézimunka és „A gyermekek zenei alkotóképesség fejlesztése” a művészeti nevelésünk gazdagítását szolgálják.

Az egyesületünk 14 megyében tart fent megyei munkaközösséget, hogy a programban dolgozó óvodapedagógusok egymás szakmai segítségére lehessenek. A „Testvéróvodai” kapcsolatot is meghirdettük, hogy az egyes óvodák között még mélyebb és szorosabb baráti és szakmai együttműködések bontakozzanak ki.

A program fejlesztését és továbbképzéseit a bázisóvodák végzik Kaposváron, Szegeden, Püspökladányban, Győrben, Budapesten, Hatvanban, Dunakeszin, Táplánszentkereszten, Sátoraljaújhelyen és Károlyfalván. A szervezetünk modellóvodai díjjal ismeri el azoknak az óvodáknak a szakmai munkáját, akik az alternatív programot minőségi szinten valósítják meg.

Az egyesületet összetartó információs lap a Művészeti Hírmondó, amely negyedévenként ad tájékoztatást az óvodák szakmai életéről, a megyei munkaközösségek programjairól, a bázisóvodák munkájáról és kapcsolatainkról.

Országos rendezvényeink évről-évre nagy sikert aratnak. Tavaszi hónapokban tartjuk a Nemzetközi Esztétikai Tanácskozásokat és az egyesület országos közgyűléseit, ősszel pedig aktuális témában konferenciát tartunk, valamint kétévenként a Nemzetközi Ének-Zenei Szimpóziumot rendezzük meg.
 Megalapítottuk a Forrai Katalin Emlékbizottságot, hogy tiszteletbeli elnökünk szellemiségét megőrizzük. Évenként emléküléssel adózunk óvodai zenepedagógiai munkásságának, ahol tanítványai emlékeznek rá. Létrehoztuk a Forrai Katalin díjat, melyre az országból bármelyik programmal dolgozó nevelőtestület pályázhat. A díjat a Nemzetközi Óvodai Ének-Zenei Szimpóziumon adjuk át.  
Táplánszentkereszten megnyitottuk a Forrai Katalin Emlékmúzeumot, ahová szeretettel várjuk az érdeklődő óvodapedagógusokat.

 

MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

„DO-RE-MI” Music for children, Music for life, Early Childhood Music Association Australia, Sydney
ECMA Early Childhood Music Association of Ontario Kanada, Toronto
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Szerbia, Szabadka
Finn Zenetanárok Szövetsége, Finnország, Helsinki
IKS International Kodály Society, Nemzetközi Kodály Társaság, Budapest
Japán Kodály Társaság, Nagoya
Kodály Music Education Institute of Australia, Brisbane
Magyar Bölcsődék Egyesülete, Budapest
Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztálya, Budapest
Magyar Kodály Társaság, Budapest
Magyar Demokratikus Ifjúsági Szervezet, Szatmárnémeti Románia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Dunaszerdahely, Komárom, Nagykapos, Rimaszombat, Rozsnyó, Nagyszombat
 

 

EREDMÉNYEINKET TOVÁBB SEGÍTŐ JÖVŐKÉPÜNK

Segíteni azt a folyamatot, hogy a

  • gyermekeknek boldog, biztonságos és esztétikusan megkomponált környezete legyen,
  • a szülőkkel és a helyi társadalommal kialakuljon az óvoda személyes, építő, egymást tisztelő kapcsolata,
  • Kodály országában, az intézményes nevelésben az óvodapedagógusok „csak tiszta forrásból” építsék fel a gyermekek zenéhez való viszonyát,
  • gyermekeink, óvodapedagógusaink tudjanak nevetni, felfedezni, csodálkozni,
  • óvodáink a legjobb minőséget képviseljék a gyermekek nevelésében és a szervezetük fejlesztésében,
  • a gyermekek csupa játékként éljék meg az óvoda mindennapjait, míg az óvodapedagógusok hittel és elkötelezettséggel végezzék nevelőmunkájukat,
  • az egyesület erősítse meg a partnerközpontú szemléletet, kulturált párbeszédet, építő kritika jelenlétét, korrekt érdekérvényesítést az óvodai szakma minőségfejlesztéséért,
  • a többi óvodai egyesülettel egy szövetség létrehozását kezdeményezzük, hogy kulcsfontosságú kérdésekben egyesített erővel képviseljük szakmánk érdekeit.

Az egyesület 1999-ben megválasztott elnöksége:

Tiszteletbeli elnök: Forrai Katalin
Elnökségi tagok: Szabó Lászlóné, elnökhelyettes,
Németh Menyhértné, az egyesület titkára, Páli Judit tag
Egyesület elnöke: Nagy Jenőné

Az egyesület 2014-ben megválasztott és nyilvántartásba bejegyzett új elnöksége

Egyesület elnöke: Nagy Jenőné
Egyesület elnökhelyettese: Papp Lászlóné
Egyesületi titkár: Somodiné Kiss Kiss Terézia

Vezetőségi tagok:
a bázisóvodák vezetői
 

 

Szeretettel várunk minden olyan óvodapedagógust, tanítót, akik hittel képviselik a gyermekek nevelésében a művészeti értékeket.
 

 

INTRODUCTION

 “KINDERGARTEN EDUCATION WITH ARTISTIC INSTRUMENTS”
 NATIONAL ASSOCIATION OF HUNGARIAN KINDERGARTEN TEACHERS

Who are we? Our association was founded in 1999 by kindergarten teachers and some professionals of education. One of the foundation members was Katalin Forrai, who was an apprentice of Zoltán Kodály. Presently we have more than 1606 teacher members. Our headquarters are located in Szolnok, Hungary.
What are we doing? Member teachers of the association, through the program of “Kindergarten education with artistic instruments” by Ms. Jenőné Nagy (1996), are applying different areas of arts – drama, dance, crafts, drawing, painting – with emphasis on music by the Kodály approach in the child’s development.
Who do we teach using the Kodály approach? Infants and toddlers, nursery school children, pre-schoolers, primary school students and their educators.
Where do we work? In more than 286 Kindergartens in Hungary and abroad.
Where do we meet? At yearly conferences, organized by the association, with topics covering the whole area of early childhood development, giving special attention to music.
More info / Contacts / Upcoming Events: www.ovodak.org.hu; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.