Egyesület

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel

 
   "ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL"
 

 Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete az Óvodások Neveléséért

web: http://ovodak.org.hu

Cikkek, tanulmányok és könyvek Nyomtatás

Tanulmányok az egyesületi tagok tollából

 

 1. Baloghné Fitos Anikó: Szokástanulás új módszerekkel - A vizuális kommunikáció csatornái a paksi Kishegyi úti tagóvodában = Bp. Óvónők Kincsestára, 2008. szep-tember
 2. Czenéné Nagy Katalin: Csak tiszta forrásból a Palócföldön = Bp. Óvónők Kincsestára, D. 3.3.2. 2003. október
 3. Csányi Istvánné: Díj a közoktatás minőségéért - Hazánkban először kaptak óvodai intézmények díjat Kiválóság és Partnerműködés kategóriában. = Bp. Óvodavezetési Ismeretek, B. 1.9. 2002. szeptember
 4. Fülöp Sándorné - Nagy Jenőné - Papp Lászlóné: Neveljünk a művészetek eszközeivel! Bp. Óvónők Kincsestára, = B.1.8. 2005. szeptember
 5. Fülöp Sándorné: „Élménypedagógia”: = Bp. Óvónők Kincsestára, C. 2.2. 2000. december
 6. Gyekiczki Istvánné: Fakanálbábok = Bp. Óvónők Kincsestára, C.1.8. 2003. február
 7. Gyekiczki Istvánné: A kesztyűsbábok = Bp. Óvónők Kincsestára, C.1.9. 2003. február
 8. Gyekiczki Istvánné: Bábok természetes anyagból = Bp. Óvónők Kincsestára, C.1.12. 2003. november
 9. Kicsi Csilla. Magánóvodák helye a közoktatásban-Szakmai barangolás a budapesti Kerekerdő Magánóvodában = Bp. Óvodavezetési Ismeretek, H. 6.2. 2001.február
 10. Martonné Májer Mária: Tágasságot nekünk is, ha kicsikék vagyunk is! A humor szerepe a gyermek életében = Bp. Óvónők Kincsestára, B.3.1. 2003. november
 11. Mihály Zoltánné: Vesszőfonás = Bp. Óvónők Kincsestára, C. 4.8 2003. február
 12. Mihály Zoltánné: Gyapjútárgyak = Bp. Óvónők Kincsestára, C. 4.10. 2003. november
 13. Mihály Zoltánné: Fényvarázs = Bp. Óvónők Kincsestára, C. 4.11. 2003. november
 14. Molnár Erzsébet - Madarászné Encz Éva - Kovácsné Uszkai Margit: Lassú víz partot mos, közmondások szerepe a nevelésben = Bp. Óvónők Kincsestára, B.4.3. 2001. május
 15. Molnár Erzsébet: Március idusán = Bp. Óvónők Kincsestára, C.6.26. 2007. március
 16. Szabóné Oláh Márta: Zenei ötletzsák Mikrocsoportos zenei nevelés módszerei= Óvónők Kincsestára, Bp. C. 3.10. 2005. november
 17. Nagy Jenőné: Hogyan írjunk minőségirányítási programot? – Útmutató a dokumentum elkészítéséhez. Bp. Óvodavezetési Ismeretek, C 2.3. 2004. március
 18. Nagy Jenőné: A projektpedagógia = Bp. Óvónők Kincsestára, B.1.10. 2006. december
 19. Nagy Jenőné: A vezető szerepe az intézmény felnőtt-felnőtt, gyermek-gyermek és gyermek-felnőtt kapcsolatában= Bp. Óvodavezetési Ismeretek, K. 4.5. 2008.június
 20.  Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel - Óvodapedagógusok országos egyesülete.= Bp. Óvodavezetési Ismeretek, 2003. december
 21. Papp Lászlóné: A mese az maga a valóság, álruhában = Bp. Óvónők Kincsestára, C.2.13. 2005. november
 22. Papp Lászlóné: Osztozkodik a róka -A hónapok = Bp. Óvónők Kincsestára, C. 2.18. 2007. november
 23. Papp Lászlóné: A közoktatási intézmények minőségfejlesztéséhez kapcsolódó új pályázati lehetőségek – Egy nyertes óvodai pályázat = Bp.Óvodavezetési Ismeretek, L. 4.5. 2008. április
 24. Szabó Lászlóné: Szeretet és biztonság = Bp. Óvónők Kincsestára, B.3.1. 2000. december
 25. Tóth Ágnes: Vers az óvodában Egyéni versismétlés, verstanulás módszerei = Bp. Óvónők Kincsestára, C.2.15. 2007.
 26. Tótszöllősy Tünde: Az idegrendszer érését, a mozgásfejlődését mérő mozgásteszt leírása = Bp. Óvónők Kincsestára, E.3.1.2004. december

 

A programhoz kapcsolódó könyveink

 

 1. Nagy Jenőné (1994): Zenei nevelés az óvodában. Az óvónők zenei képzettsége és az 5-6-7 éves korú gyerekek zenei fejlettsége közötti összefüggések a Jász-Nagykun- Szolnok megyei tapasztalatok tükrében. Szolnok. Jász-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, 1-132.old.
 2. Nagy Jenőné (1996): Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel. Választható program. Szolnok. Jász- Nagykun-Szolnok MPI, 1-104 p.
 3. Deli Andrásné - Nagy Jenőné (1998): Útmutató a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodák programírásához. Bp. Nemzetiségi Tankönyvkiadó, 3-145-p.
 4. Nagy Jenőné (1998): Csak tiszta forrásból. Szolnok. Szerzői kiadás, 1-237p.
 5. Nagy Jenőné - Németh Menyhértné - Novákné Cseh Ibolya (1999): Rajz, mintázás, kézimunka. Módszertani kézikönyv. Szolnok. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Sorozat, Color Print Kft. 3-120p.
 6. Nagy Jenőné(1999): Nevetni, Felfedezni, Csodálkozni. ONME Alternatív program a nemzetiségi óvodák számára. OKI, 154.
 7. Nagy Jenőné (2004): Smejati se, odkrivati, Čuditi se. Alternativni program za vrtce narodnih in etničnih manjšin. Budapest. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet. 149 oldal (szlovén)
 8. Nagy Jenőné (2002): Lachen, Entdecken, Bewundern. Alternatives programm für kindergärten der nationalen und ethnischen minderhaiten. Budapest. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet. 157 oldal
 9. Nagy Jenőné (2002): Smijate, se, pronalaziti i ćuditi se. Alternativni za dječje vrtiće s odgojem za nacionalne i etničke manjine. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet. Budapest. 149 oldal (horvát)
 10. 10.  Nagy Jenőné (2002): Smiať sa, objavovať, čudavať sa. Alternatívny program výchovy v materkých školách národných a etnických menšín. Budapest. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet, 148 oldal (szlovák)
 11. Nagy Jenőné (2003): Distracţie, revelaţie, surpriză. Programă alternativă pentru grădiniţele minorităţilor naţionale şi etnice. Budapest. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet, 155 oldal (román)
 12. Nagy Jenőné (2002): Дoжиbљajи kpoз ocmex и otkpиbaњe. Aлtephatиbhи пpoґpam зa зaбabишta koja oбabљajy haџиohaлho ethичko и maњиhcko bacпиtaњe. Budapest. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet, 152 oldal (szerb)
 13. Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Nevelési programok elemzése, értékelése. Szolnok. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Egyesület, 153 p.
 14. Nagy Jenőné (2002): Only from pure source. Kindergarten education with artistic instruments Optional model program. Budapest, Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel, fordította: Kicsi Csilla Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, 50 p.
 15. Nagy Jenőné (2004 szerk.): A gyermekek alkotóképességének fejlesztése az ének, énekes játék és zenehallgatás módszereivel. Szolnok. ONME Egyesület, 108 p.
 16. Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör.A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. Szolnok, ONME Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, 151 p
 17. Nagy Jenőné (2012): Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata

 

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program szakirányú, pedagógus szakvizsga szakdolgozati címjegyzéke

2006. június 19 

Ssz.

Névsor

Szakdolgozat címe

1.       

Egriné Szőke Ibolya

A gyermekek meseszeretetének kialakítása a két hetes meseciklus keretében

2.       

Goráczné Nagy Szilvia

Találkozás a műalkotásokkal. Az ovigaléria program hatása az óvodás gyermekek és a felnőttek mindennapi életére

3.       

Héjjáné Eszenyi Gabriella

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program újonnan értelmezett zenehallgatási törekvései, s ezek hatása a gyermekre és az óvoda felnőtt közösségére

4.       

Kócsi Sándorné

A gyermekek zenei képességfejlesztése mikrocsoportos tanulási formában

5.       

Krupla Erika

Találkozások a műalkotásokkal. Az ovi-galéria program hatása az óvodás gyermekek és felnőttek mindennapi életére

6.       

Menyhártné Molnár Éva

A zenés, mozgásos percek hatása a gyermekek esztétikus, harmonikus, szép mozgására

7.       

Molnár Erzsébet

Óvodánk jeles napjai, ünnepei a művészeti program szellemében

8.       

Molnár Imréné

A gyermekek egészséges életmódjának fejlesztése a rajzos projektek felhasználásával

9.       

Molnárné Győrfy Zsuzsa

Lokálpatrióta szemlélet kialakítása környezetünk értékeinek felfedeztetésével

10.   

Sápiné Tóth Anna

Az óvodánk jeles napjai és ünnepei a programunk szellemében, Az adventi ünnepkör

11.   

Szakácsné Tar Alexandra

Az óvodásaink viselkedéskultúrájának fejlesztése a rajzos projektek megerősítésével

12.   

Széll Józsefné

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív program bemutatása szakembereknek

13.   

Tóth Ágnes

Az egyéni verstanulás hatása a gyermekek szövegmondására, kifejező képességének fejlődésére

14.   

Török Miklósné

A környezet megszerettetése a projektrendszerű mikrocsoportos tanulás megszervezésével

15.   

Ujságh Andrea

 

16.   

Zsigmond Krisztina

Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program bemutatása szülőknek

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program elmélete, gyakorlata szakirányú, szakvizsgás képzés szakdolgozati címjegyzéke 

Záróvizsga: 2007. június 25.

ssz.

Név

Szakdolgozat címe

1.       

Baranyiné Tarsoly Erzsébet

Tapasztalatra épülő választási lehetőségek biztosítása az alkotáshoz.

2.       

Bohóné Gál Marianna

Hogyan tudom érvényesíteni a kodályi irányelveket a zenei nevelésben

3.       

Curávyné Hajnal Lídia

A művészeti csoportok szerepe a zene megszerettetésében

4.       

Hajduné Papp Mária

Zenés kreatív játékok a komolyzene megszerettetése érdekében

5.       

Haskáné Mészáros Márta

Egyéni verstanítás az óvodában

6.       

Ökrösné Baji Katalin

Rajzos diagnosztika

7.       

Radován Péterné

Ovigaléria szerepe az óvodáskorú gyermekek életében

8.       

Szarvasné Ferenczi Marianna

„Zenés, mozgásos percek”

9.       

Tibádné Nagy Zsuzsanna

A bátorító nevelés értelmezése programunk szellemében

10.   

Tokai Ferencné

Az érzelmi nevelés speciális eszközei a programunkban

11.   

Vargáné Csuma Szilvia

Néphagyományok szerepe a gyermekek személyiségének fejlesztésében

12.   

Vighné Pászli Katalin

Fedezzük fel környezetünk szépségét

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program elmélete, gyakorlata szakirányú, szakvizsgás képzés szakdolgozati címjegyzéke  

Záróvizsga: 2008. június 17.

ssz.

Név

Szakdolgozat címe

1.       

Horváthné Pádár Valéria

Az óvodai mozgás, mozgásos játékok rendszere az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív program szellemében

2.       

Illésné Tóth Szilvia

A mesék varázslatos ereje

3.       

Kun Frigyesné

Élményekre épülő rajzos alkotó tevékenység az óvodában

4.       

Kurucsóné Csüllög Anikó

Új módszerek alkalmazása a gyermekek pozitív erkölcsi tulajdonságainak megerősítésében

5.       

Mihály Zoltán Csabáné

Bátorító nevelés elvei az óvodai gyakorlatban

6.       

Sebők Anita

Egészségnevelés a program szellemében

7.       

Tóth Károlyné

Kodály Zoltán gondolatainak érvényesülése az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” c. alternatív program zenei nevelésének gyakorlatában

8.       

Tóth Viktória

Mesélj nekem

9.       

Vavrovicsné Tőke Éva

Találkozás a mesével. Kéthetes mesefeldolgozás


„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program elmélete, gyakorlata szakirányú, szakvizsgás képzés szakdolgozati címjegyzéke

Záróvizsga: 2009. június 2.

ssz.

Név

Szakdolgozat címe

1.       

Csák Csabáné

Érzelmi nevelés a gyakorlat szemszögéből

2.       

Dobos Attiláné Kozma Szilvia

A pedagógusok élethosszig tartó tanulása az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program szellemében

3.       

Halajné Csabák Mónika

Óvodám kapcsolatrendszerének fejlesztése a program szellemében

4.       

Kubicsek Zoltán Istvánné

Esztétikai érzelmek fejlesztése a rajzolás, mintázás, képzimunka tevékenység segítségével

5.       

Molik Edit

Menedzser szemléletű vezetés és szervezeti élet a művészeti óvodámban

6.       

Onuska Jánosné

Bátorító nevelés a gyakorlatban

7.       

Szabóné Susa Orsolya

Új szellemű mozgásfejlesztés az óvodában

8.       

Szöllösiné Gyüre Gabriella

Differenciálás, mozgás, szimbólumrendszer az egészséges életmódra nevelés szolgálatában

9.       

Vadászné Bene Zsuzsanna

Kodály Zoltán szellemi örökségének átörökítése a XXI. században

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”  alternatív program elmélete, gyakorlata szakirányú, szakvizsgás képzés szakdolgozati címjegyzéke

Záróvizsga: 2010. június 15.
 

 

ssz.

Név

Szakdolgozat címe

1.       

Deli Katalin

Ismerkedésem az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív programmal

2.       

Kovácsné Lipták Katalin

Rajz, mintázás, kézimunka tevékenysége a művészeti program szellemében „Mint cseppben a tenger – egy műben is ott a gyermek világa”

3.       

Szegedi Barnabásné

Műalkotásokkal való találkozás új lehetőségei a program szellemében

4.       

Szigetiné Kiss Tünde         

Ötletből soha nem elég – de merjük is használni?

Rajz, mintázás, kézimunka programunk szellemében

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak II. évfolyam szakdolgozati címjegyzéke

Záróvizsga: 2011. június 2.

Ssz.

név

Szakdolgozat címe

 1.  

Bajusz Istvánné

Ovigaléria, mint egy új lehetőség a gyermekek művészeti nevelésében

 1.  

Bíró Marianna

ÉPÍTŐ ALKOTÁS – ALKOTÓÉPÍTÉS” az óvodai vizuális tevékenység folyamatában

 1.  

Lajtos Klára Erzsébet

Élővé tenni az agyagot

 1.  

Tóthné Varga Gyöngyi

A kézimunka technikáinak felhasználása intézményemben


„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Szakdolgozat címjegyzék   

Záróvizsga: 2012. június 5.

Ssz.

név

Szakdolgozat címe

1.   

Árva Ernőné

Megfigyeléseim, módszereim közreadása az óvodai játékeszközökről

2.   

Bajzátné Szenczy Judit

Párhuzamos játékterek létrehozása az óvodánkban

A gyermek differenciált fejlesztésének újabb lehetősége

3.   

Csáti Tünde

A szerepjáték kialakítatlan helye a művészeti programban

4.   

Győri Mária

Nemek arányának eltolódása az óvodai csoportjainkban

5.   

Iván Sándorné

Művészeti terek hatása a szabad játéktevékenységre

6.   

Martényi Gáborné

A két hetes mesefeldolgozás hatása a szerepjátékra

7.   

Rozsnyai Zsoltné

A gyermekek kreativitása a szabad játékban

8.   

Szabóné Sánta Katalin

A gyermeki együttműködés fejlesztése programunk játékában

9.   

Vomberg Andrea

Alkotó képességfejlesztés képalkotással

 „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Szakdolgozat címjegyzék

Záróvizsga: 2013. június 4.

Ssz.

név

Szakdolgozat címe

1.   

Baranyainé Jankovics Rita

A pedagógiai programunk tanulásfelfogása, hogyan biztosítja a gyerekek intellektuális érzelmeinek gazdagítását?

2.   

Felföldyné Lévai Mária

A mese, mint erkölcsi – szociális érzelmek tárháza

3.   

Majorné Győri Ivett

Erkölcsi és szociális érzelmek fejlesztése a bátorító nevelés segítségével

4.   

Molnárné Győri Erika

Ének, énekes játék, zenehallgatás esztétikai érzelmekre ható ereje

5.   

Novákné Orosz Zsuzsanna

Erkölcsi-szociális érzelem, mint magasabb rendű érzelem kibontakoztatása az óvodai nevelésünkben – Erkölcsi szokások, erkölcsi tulajdonságok, erkölcsi ítéletek, hazafias érzelmek megerősítése

6.   

Polonkai Bernadett

Az óvodás gyermek intellektuális érzelmeinek kibontakoztatása a környezeti nevelés segítségével

7.   

Sós Ágnes

A gyermekek öndefiníciós képességének fejlesztése egy három éves projekt keretén belül – „Ilyen vagyok” projekt bemutatása és annak hatása a személyiségfejlődésre

8.   

Ujházi Gáborné

Esztétikai érzelem interiorizálása a gyermekben a programunk szellemében