Egyesület

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel

 
XIX. ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS és IV. ORSZÁGOS ÓVODAI TEHETSÉGNAP Nyomtatás E-mail

2013. május 17-18-án Szolnok város fogadta a művészeti alternatív óvodai programmal dolgozó kolléganők nagy közösségét. A mozgástevékenység innovációjával foglalkozó esztétikai tanácskozás igen sokszínű, gazdag szakmai programot adott az egybegyűlteknek. Valójában, sikerült összefoglalni mindazokat az újító törekvéseket, amelyeket 14. éve már próbálunk gazdagítás címen beépíteni a szervezett mozgástevékenységekbe, és az egészségfejlesztő testmozgásba. Az első nap előadásai több ponton elgondolkodtattak bennünket, elsősorban azon, hogy hogyan szabad versenyeztetni óvodáskorban a gyerekeket? Az előadónk által közvetített sokféle negatív példa, egyértelművé tette, hogy csínján, és olyan bátorító elvek alkalmazásával szervezzünk versenyjátékokat, ahol a közös játék öröme a legfontosabb, és nem az, hogy ki lett az első a játékban. A másik előadónk is jól szolgálta az újító törekvéseinket, hiszen megfogalmazta a fantázia mozgásos játékok lényegét a gyermekek fejlesztésében. Bízunk abban, hogy többen lesznek közöttünk, akik felhasználják a szervezett mozgás-tevékenységben a fantázia mozgásjátékokat, hogy érzelemmel gazdagon, a gyermekeket megnyugtatva, boldoggá téve tudják lezárni a mozgásos tevékenységeinket. A kreativitás megerősítésével, a fantáziára épített lehetőséggel ismét hozzájárulhatnánk e tevékenység érzelmi gazdagításához. A harmadik előadás szándéka nagymértékben segítheti a mozgástevékenység tartalmának újszerű megfogalmazását az óvodai pedagógiai programokban.
Az elméleti előadások után az igazi gyakorlat következett, zömmel a Jász-Nagykun-Szolnok megyei óvodák gyakorlatából. Az első előadás sokféle járásgyakorlatot mutatott be, ötletet adva a járásgyakorlatokat tervező óvodapedagógusoknak. Továbbiakban két feladaton lehetne elgondolkodni:
1. Miként lehetne a jókedvet előcsalni a gyermekekből, az amúgy igen nehéz ritmikus zenés járásgyakorlatok közben?
2. Hogyan lehetne olyan módszert beépíteni e mozgásos feladatba, hogy a gyerekek kreativitását, ötletadását az utánzásra épülő tanulási formához illesszük? (A hírmondó hasábjain is szívesen megjelentetünk e két feladat segítése érdekében rövid cikkeket.)
Köszönjük Gyarmatiné Vona Irén és Keserű Krisztina püspökladányi kolléganők e területre készült tartalmas prezentációját.
Innovatív, izgalmas kiselőadást hallhattunk Sipos Gyulánétól, aki felhasználta a mozgáskotta módszerét a művészeti program gazdagításához. Nagyon várjuk a további eredményeket, hogy bemutathatóvá válhassanak az új eszközök a gyakorlatban. Láthattuk Antal Józsefné és Bíró Marianna Jászapáti, valamint Törökné Kozák Éva, Elek Zoltánné Kozák Ferencné kengyeli óvodapedagógusok új típusú szervezett mozgásfejlesztéseket, melyek mintaszerűen bemutatták, hogyan és miként lehet felépíteni a művészetek eszközeivel e tevékenységet. Nagy elismerést kaptak a résztvevő vendégektől.
A programunk megjelenése óta ajánljuk a gyermekek délutáni tevékenységeiben a zenés mozgásos percek alkalmazását. Sok óvodában jó minőségben, minden hetes egészségfejlesztő teendőként jelenik meg. A tiszafüredi művészeti óvoda mutatta be a helyi körülmények szerint tervezett zenés mozgásos perceket. Ezek után egy zenés gimnasztikában vettünk rész, amit valamennyiünk nagy tapssal köszönt meg. Köszönjük Kolozsvári Magdolna, Muliter Szilvia kiselőadását. Kiemelt egészségfejlesztő testmozgás az óvodáinkban a futás – kocogás mindennapi testedzés lehetősége. Nagyon örülünk annak, hogy Barta Ferencné, Bencsik Mária és Kolozsvári Andrea bemutatta nekünk, hogy milyen boldogok a gyerekek, amikor együtt futhatnak az óvodapedagógusokkal, és van lehetőségük saját tempójukban, saját vállalt távukat lefutni. Nagyon fontos feladata a mi programunknak, hogy prevenciós fejlesztések jelenjenek meg a rászoruló gyermekeknek. Kun Frigyesné, Tamási Istvánné olyan új típusú egyensúlyozó játékot mutattak be, amely minden kolléganő figyelmét felkeltette. Az úszás előkészítéséről úgy nyilatkozik a programunk, hogy minden óvodánkban bármelyik korosztálynak fontos, hogy ismerkedjen a vízzel. Már kiscsoportban szeresse, és ne féljen tőle. Ezért számos egyszerű vizes program szervezhető jó időben az óvoda udvarán. Az úszás előkészítésről egy jó gyakorlatot láthattunk, hallhattunk Nagyné Lazányi Eleonóra és Vargáné Lazányi Magdolnától. A püspökladányi gyakorlatból jó ötletek meríthetők. Kuriózumként vettük be a programba a szolnoki Liget Úti Óvoda lovas programját, amit Bagi Edit és Szabóné Susa Orsolya óvónők tolmácsolásában hallhattunk. Szép példája volt annak, hogy milyen érzelem alakítható ki a gyermekek és a lovak között, és milyen jó hatással van a gyermekek egészségére a lovas edzés. Az utolsó szekcióban egy országos programhoz való csatlakozás keretén belül láthattuk az ovi-foci Sátoraljaújhelyen megvalósult gyakorlatát. A program Jarasovics Lászlóné tolmácsolásában meggyőzött bennünket arról, hogy kiváló fejlesztést ad azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek a foci iránt.

Az egyesület esztétikai tanácskozásának témáját vitte tovább az OOTT által szervezett Országos Tehetségnap. Olyan kiváló téri kinesztetikus tehetségműhelyek mutatkoztak be, akik magas szinten interpretálják a népi gyermekjátékok csodálatos világát a tehetséggondozásban. Klacsány Ivett a százhalombattai Szivárvány Óvodából érkezett a csipet-csapatával, aki lenyűgözően, életszerűen és nem szerepelve játszott a gyerekekkel. Erre lehet azt mondani, hogy tanítani kellene azt a közvetlenséget, egyszerűséget, kreativitást, életszerű spontaneitást, amit Ő megmutatott nekünk. A másik óvodai népi játékot Rácz -Csóka Szilvia és Hajdúné Papp Mária püspökladányi óvodapedagógusok vezettek, ami példa volt a csak tiszta forrás elvének. A gyerekek mozgása kidolgozott volt és tisztán énekelték a népi énekeket, ami rendkívüli munkabefektetéssel érhető el az óvodában.  A tehetségnapon Bajor Pétertől, a Tehetséghidak projektigazgatójától hallhattunk kellemes, humoros előadói stílusban összefoglalót, hogy milyen lehetősége van az óvodának pályázni a Tehetséghidak programba. Kormos Dénes meggyőzően beszélt a tehetségtanácsok feladatairól, hálózati munkájáról. A fórumon hat előadónak volt lehetősége válaszolni az óvodai tehetséggondozás területét érintő problémákra. A kérdések folyamatosan záporoztak, amire az időkeret lejárása miatt nem tudtunk válaszolni. A sátoraljaújhelyi felnőtt tehetséggondozó néptáncegyüttes csodálatos hangulatban zárta a tehetségnapot. A két napon összesen 520 óvodapedagógus jelent meg, akik teljes elégedettségüket fejezték ki a rendezvény minőségéről.