Egyesület

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel

 
   "ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL"
 

 Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete az Óvodások Neveléséért

web: http://ovodak.org.hu

Somogy Megyei Egyesület

Bemutatkozik az Egyesület elsõ megyei szervezete:

Harminc lelkes óvodapedagógus érkezett az elsõ hívó szóra Somogy Megye óvodáiból, 2001. április 11-én, Kaposvárra a Béke Utcai Központi Óvodába /Kaposvár, Béke u. 51./.

Jövetelük céljáról csak részinformációik voltak, ami viszont biztos ismeret volt, hogy e találkozót az Óvodai Nevelés a Mûvészetek Eszközeivel alternatív program adaptáló óvodái számára szerveztük. Ekkor tizenhárom óvodáról tudtunk.

Amit az érkezõk valamennyien tudtak az az volt, hogy három évvel korábban megalakult az Óvodai Nevelés a Mûvészetek Eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete Szolnokon, mely egyesületnek a jelenlévõk közül többen tagjai sorába léptek, mert pontosan tudták, hogy mire van szükségük, ismerve az országos egyesület tevékenységét, célját, ami a következõkben fogalmazható meg: összefogni, segíteni azokat az óvodákat, akik a programot adaptálták, felhasználták. Együttmûködni azokkal a mûvészetet kedvelõ óvónõkkel, mûvészekkel, akik szimpatizánsok és egyetértenek a program nevelésfilozófiájával, értékközvetítésével.
 
Mindezt hatékonyan segítik a hírlevelek, konferenciák, tanácskozások, a program megvalósítását segítõ szakmai, módszertani kiadványok, amelyek egyidejûleg elültették az együttgondolkodás szükségességének igényét is, úgy országos, mint kisebb területet átfogó akár megyei szinten is. Ugyanis a nevelõtestületek bárhogy is döntöttek szakmai önállóságukkal élve a programírás idõszakában, ma már világossá vált a partnerközpontú mûködés kiépítésével, ha nem keresik azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyek képesek egy alkotó szakmai mûhelyt létrehozni, magukra maradnak sikereikkel és esetleges kudarcaikkal egyaránt, mert nincs kivel az örömet megosztani, nincs kivel a problémát megvitatni.
E gondolatok már érlelõdtek az elsõ hívó szóra érkezõ óvó nénikben, akik örömmel, kényszer nélkül, tele lelkesedéssel, alkotó kedvvel, ötlettel megalapították az Óvodai Nevelés a Mûvészetek Eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének Somogy Megyei Szervezetét, mintegy annak igazolásául, hogy örömük, szándékuk és elkötelezettségük mély gyökerekbõl ered.

Az ÓNME Somogy Megyei Szervezete az elmúlt két évben a hiteles együttmûködés eredményeként jelentõs utat tett meg az egyesületi életben. A 2003- 2004es nevelési évet a megye 19 óvodájából 86 egyesület taggal indítottuk.

Alakuló ülésén a helyi szervezet tagsága megbízta a frissen megválasztott vezetõséget a hivatalos ügyek intézésével, mint cégbírósági bejegyzés, adószám, bankszámlaszám nyitása stb. Ennek lebonyolítása hosszadalmas és körültekintést igénylõ feladat, de megéri a fáradozás, hiszen a közös sikerélmény mindent feledtet, és újabb erõt ad.

Az Országos Egyesület Elnökének felkérésére, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, 2003 szeptember 19-én Kaposváron, a Festetics Karolina Óvodát, /Kaposvár, Toponári u. 49./ a Somogy Megyei Szervezet Mûvészeti Bázisóvodájává avattuk, ahol lehetõséget teremtünk a gyakorlati munka minõségének javításához.

„A gyermekek alkotó képességének fejlesztése az ének, énekes játékok, zenehallgatás tevékenység módszereivel, eszközeivel.”

Az együttgondolkodás jegyében oly módon, hogy bizonyíthassuk:

„…..nem magunkért élünk, hanem egymásért.”
(Kodály Zoltán)

Kiss Györgyné
SM Szervezet
Elnöke


Várunk minden dunántúli óvónõt, aki „Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni”, vagyis elfogadja a mi nevelésfilozófiánkat!

E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.