Egyesület

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel

 
   "ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL"
 

 Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete az Óvodások Neveléséért

web: http://ovodak.org.hu

JAPÁN DELEGÁCIÓ FOGADÁSA A MŰVÉSZETI BÖLCSŐDÉKBEN ÉS ÓVODÁKBAN

2013. május 11-én Magyarországra érkezett a Japán Tokiói Kodály Intézet 10 szakembere, akik meglátogatták azokat az óvodákat, ahol művészeti programmal működő bölcsődéket tartanak fent. A delegáció bepillantott Szolnokon a XIX. Esztétikai Tanácskozásra, ahol Nagy Jenőné elnök köszöntötte a delegációt, és jó tapasztalatszerzést kívánt a nagyon érdek-lődő japán pedagógusoknak. A japán pedagógusok fogadását Papp Lászlóné vezette, aki már két alkalommal járt Tokióban, hogy terjessze programunk nevelését. A csoport egy hétig tartózkodott Magyarországon, akiknek a költségeit Püspökladány városa és óvodai intézménye finanszírozta valamint a vendéglátó óvodák. Ezúton mondunk köszönetet Papp Lászlónénak, hogy ilyen nagy horderejű feladatra vállalkozott, hogy terjedjen az az eszme, amit az óvodapedagógiában az egyesület képvisel. Példaértékű programot állított össze, amely tele volt szakmai, kulturális értékekkel.

 
XIX. ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS és IV. ORSZÁGOS ÓVODAI TEHETSÉGNAP

2013. május 17-18-án Szolnok város fogadta a művészeti alternatív óvodai programmal dolgozó kolléganők nagy közösségét. A mozgástevékenység innovációjával foglalkozó esztétikai tanácskozás igen sokszínű, gazdag szakmai programot adott az egybegyűlteknek. Valójában, sikerült összefoglalni mindazokat az újító törekvéseket, amelyeket 14. éve már próbálunk gazdagítás címen beépíteni a szervezett mozgástevékenységekbe, és az egészségfejlesztő testmozgásba. Az első nap előadásai több ponton elgondolkodtattak bennünket, elsősorban azon, hogy hogyan szabad versenyeztetni óvodáskorban a gyerekeket? Az előadónk által közvetített sokféle negatív példa, egyértelművé tette, hogy csínján, és olyan bátorító elvek alkalmazásával szervezzünk versenyjátékokat, ahol a közös játék öröme a legfontosabb, és nem az, hogy ki lett az első a játékban. A másik előadónk is jól szolgálta az újító törekvéseinket, hiszen megfogalmazta a fantázia mozgásos játékok lényegét a gyermekek fejlesztésében. Bízunk abban, hogy többen lesznek közöttünk, akik felhasználják a szervezett mozgás-tevékenységben a fantázia mozgásjátékokat, hogy érzelemmel gazdagon, a gyermekeket megnyugtatva, boldoggá téve tudják lezárni a mozgásos tevékenységeinket. A kreativitás megerősítésével, a fantáziára épített lehetőséggel ismét hozzájárulhatnánk e tevékenység érzelmi gazdagításához. A harmadik előadás szándéka nagymértékben segítheti a mozgástevékenység tartalmának újszerű megfogalmazását az óvodai pedagógiai programokban.
Az elméleti előadások után az igazi gyakorlat következett, zömmel a Jász-Nagykun-Szolnok megyei óvodák gyakorlatából. Az első előadás sokféle járásgyakorlatot mutatott be, ötletet adva a járásgyakorlatokat tervező óvodapedagógusoknak. Továbbiakban két feladaton lehetne elgondolkodni:
1. Miként lehetne a jókedvet előcsalni a gyermekekből, az amúgy igen nehéz ritmikus zenés járásgyakorlatok közben?
2. Hogyan lehetne olyan módszert beépíteni e mozgásos feladatba, hogy a gyerekek kreativitását, ötletadását az utánzásra épülő tanulási formához illesszük? (A hírmondó hasábjain is szívesen megjelentetünk e két feladat segítése érdekében rövid cikkeket.)
Köszönjük Gyarmatiné Vona Irén és Keserű Krisztina püspökladányi kolléganők e területre készült tartalmas prezentációját.
Innovatív, izgalmas kiselőadást hallhattunk Sipos Gyulánétól, aki felhasználta a mozgáskotta módszerét a művészeti program gazdagításához. Nagyon várjuk a további eredményeket, hogy bemutathatóvá válhassanak az új eszközök a gyakorlatban. Láthattuk Antal Józsefné és Bíró Marianna Jászapáti, valamint Törökné Kozák Éva, Elek Zoltánné Kozák Ferencné kengyeli óvodapedagógusok új típusú szervezett mozgásfejlesztéseket, melyek mintaszerűen bemutatták, hogyan és miként lehet felépíteni a művészetek eszközeivel e tevékenységet. Nagy elismerést kaptak a résztvevő vendégektől.
A programunk megjelenése óta ajánljuk a gyermekek délutáni tevékenységeiben a zenés mozgásos percek alkalmazását. Sok óvodában jó minőségben, minden hetes egészségfejlesztő teendőként jelenik meg. A tiszafüredi művészeti óvoda mutatta be a helyi körülmények szerint tervezett zenés mozgásos perceket. Ezek után egy zenés gimnasztikában vettünk rész, amit valamennyiünk nagy tapssal köszönt meg. Köszönjük Kolozsvári Magdolna, Muliter Szilvia kiselőadását. Kiemelt egészségfejlesztő testmozgás az óvodáinkban a futás – kocogás mindennapi testedzés lehetősége. Nagyon örülünk annak, hogy Barta Ferencné, Bencsik Mária és Kolozsvári Andrea bemutatta nekünk, hogy milyen boldogok a gyerekek, amikor együtt futhatnak az óvodapedagógusokkal, és van lehetőségük saját tempójukban, saját vállalt távukat lefutni. Nagyon fontos feladata a mi programunknak, hogy prevenciós fejlesztések jelenjenek meg a rászoruló gyermekeknek. Kun Frigyesné, Tamási Istvánné olyan új típusú egyensúlyozó játékot mutattak be, amely minden kolléganő figyelmét felkeltette. Az úszás előkészítéséről úgy nyilatkozik a programunk, hogy minden óvodánkban bármelyik korosztálynak fontos, hogy ismerkedjen a vízzel. Már kiscsoportban szeresse, és ne féljen tőle. Ezért számos egyszerű vizes program szervezhető jó időben az óvoda udvarán. Az úszás előkészítésről egy jó gyakorlatot láthattunk, hallhattunk Nagyné Lazányi Eleonóra és Vargáné Lazányi Magdolnától. A püspökladányi gyakorlatból jó ötletek meríthetők. Kuriózumként vettük be a programba a szolnoki Liget Úti Óvoda lovas programját, amit Bagi Edit és Szabóné Susa Orsolya óvónők tolmácsolásában hallhattunk. Szép példája volt annak, hogy milyen érzelem alakítható ki a gyermekek és a lovak között, és milyen jó hatással van a gyermekek egészségére a lovas edzés. Az utolsó szekcióban egy országos programhoz való csatlakozás keretén belül láthattuk az ovi-foci Sátoraljaújhelyen megvalósult gyakorlatát. A program Jarasovics Lászlóné tolmácsolásában meggyőzött bennünket arról, hogy kiváló fejlesztést ad azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek a foci iránt.

Az egyesület esztétikai tanácskozásának témáját vitte tovább az OOTT által szervezett Országos Tehetségnap. Olyan kiváló téri kinesztetikus tehetségműhelyek mutatkoztak be, akik magas szinten interpretálják a népi gyermekjátékok csodálatos világát a tehetséggondozásban. Klacsány Ivett a százhalombattai Szivárvány Óvodából érkezett a csipet-csapatával, aki lenyűgözően, életszerűen és nem szerepelve játszott a gyerekekkel. Erre lehet azt mondani, hogy tanítani kellene azt a közvetlenséget, egyszerűséget, kreativitást, életszerű spontaneitást, amit Ő megmutatott nekünk. A másik óvodai népi játékot Rácz -Csóka Szilvia és Hajdúné Papp Mária püspökladányi óvodapedagógusok vezettek, ami példa volt a csak tiszta forrás elvének. A gyerekek mozgása kidolgozott volt és tisztán énekelték a népi énekeket, ami rendkívüli munkabefektetéssel érhető el az óvodában.  A tehetségnapon Bajor Pétertől, a Tehetséghidak projektigazgatójától hallhattunk kellemes, humoros előadói stílusban összefoglalót, hogy milyen lehetősége van az óvodának pályázni a Tehetséghidak programba. Kormos Dénes meggyőzően beszélt a tehetségtanácsok feladatairól, hálózati munkájáról. A fórumon hat előadónak volt lehetősége válaszolni az óvodai tehetséggondozás területét érintő problémákra. A kérdések folyamatosan záporoztak, amire az időkeret lejárása miatt nem tudtunk válaszolni. A sátoraljaújhelyi felnőtt tehetséggondozó néptáncegyüttes csodálatos hangulatban zárta a tehetségnapot. A két napon összesen 520 óvodapedagógus jelent meg, akik teljes elégedettségüket fejezték ki a rendezvény minőségéről.
 

 
XIX. ORSZÁGOS ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS
Írta: Administrator   

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsa és
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei művészeti óvodák  szakmai munkaközössége tisztelettel meghívja Önt a
XIX. ORSZÁGOS ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁSRA
és a
IV.  ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS TEHETSÉGNAPJÁRA

A tanácskozás témája:
„ÉP TESTBEN HARMÓNIKUS LÉLEK!”
A GYEREKEK MOZGÁSTEVÉKENYSÉGE AZ ALAPKÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉTŐL A TEHETSÉGGONDOZÁSIG
A tanácskozás célja: a művészeti alternatív program mozgásfejezetének továbbfejlesztése, a négyéves módszertani kutatásban elért új törekvések összegzése
A tanácskozás időpontja: 2013. május 17-18.
A tanácskozás helyszíne:     Szolnoki Főiskola, Szolnok, Tiszaliget
Szállás helyszíne: Diákotthon Kollégiuma, Szolnok, Mártírok útja 08.-10.

Meghívó és program letöltése

Jelentkezési lap letöltése

 
ŐSZI KONFERENCIA, TEHETSÉGNAP VISSZHANGJA

hir.jpg2012. november 10-én tartottuk az egyesületünk őszi rendezvényét, melyet egyben tehetségnapi programként ajánlottunk meg az Óvodai Országos Tehetségtanács által regisztrált tehetségpontoknak is. A rendezvény előtt már két héttel megtelt az Óbudai Művelődési Otthon, így igen sok jelentkezőt vissza kellett utasítanunk. 

A tehetségnap témája: a komplex tehetségprogram elmélete és gyakorlata volt, amelyben igyekeztünk sok kiváló kezdeményezést bemutatni a gyakorlat területéről. Elsőként ízelítőt kaphattunk a hatvani bázisóvoda zenei tehetségműhely munkájából, amely meggyőzött a minőségi, kiváló gyakorlatukról. kuriózumnak éreztük a karcagi Jókai Úti Tagóvoda óvónőjének közös hangszeres közreműködését. Kiváló zenei anyagválasztást erősített meg Lukács Lászlóné vezető óvónő, az ELTE mesterkurzusán végzett kutatásukkal, hogy a Kodály pedagógiáról nem kell letérni még a tehetségek nevelése során sem. Fejesné Halmai Júlia óvónő példaértékű ráhangoló interperszonális játékot mutatott be. Nagy öröm számunkra Gerzsenyiné Hódos Ildikó meséje. Azt követően egy kiforrott nyelvi műhely csodáját mutatta be Seres Barbara óvónő, akinek minden eszköze az archaikus kultúrából építkezett.
Az edelényi óvoda óvónői egy új módszerrel, az Ovi-olvashow-val ismertette meg az érdeklődő óvodapedagógusokat. Gyönyörű példát láthattunk a püspökladányi óvodapedagógusoktól ahhoz, hogy miként lehet egy városi rendezvénnyé fejleszteni egy nyelvi tehetségműhelyben elindított minőségi folyamatokat.
A nap fénypontjának számított a „Felfedezetteink”külön köszöntése, ahol az egyesületünk emléklapot nyújtott át Szűrszabóné Benkő Éva nagyszénási óvónőnek, festőnek, Seres Barbarának a békéscsabai Mackó-kuckó Óvoda óvónőjének a bábgyalogló színház létrehozásáért, és Gerzsenyiné Hódos Ildikó, a kékcsei Arany Laci Művészeti Bázisóvoda óvónőjének a mesemondásáért. (A képek megtekinthetők a tehetségpont menüben.)
A befejező pillanatok is boldoggá tettek bennünket. A mikóházi Bózsva-parti Óvoda gyermek és felnőtt népdalköre méltó befejezése volt e szép szakmai napnak. 
Külön köszönetet szeretnénk mondani az országos tehetségnapi programjainkat szervező Napsugár Bázisóvodának, akik évek óta biztosítják az egyesületnek az őszi konferencia helyszínét és nyugodt, szervezett működését. 
A rendezvény előadója volt dr. Dávid Imre debreceni egyetemi docens, aki az előadását a pedagógusok előítéletes viselkedésének bemutatásának szentelte.
 
2013. február 1-éig várjuk azok jelentkezését, akik a mozgás tehetségterületen kiemelkedő eredményt érnek el, és szívesen bemutatnák munkájukat Szolnokon, a IV. Tehetségnapon.
 
 
Megrendelhető

Nagy Jenőné: Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata

Tisztelt Olvasó!

Ez a könyv abból a célból készült, hogy az óvodai nevelőtestületeknek segítséget adjon a kora gyermekkori tehetségnevelés bevezetéséhez.


Az ország különböző területein működő 20 óvodai tehetségponttal olyan tehetséggondozó pedagógiai rendszert dolgoztunk ki, amely a Nemzeti Tehetség Program által kitűzött elveket és célokat követi. Az empirikus kutatásunk eredményeképpen elmondhatjuk, sikerült olyan gyakorlatot alkotni, amely valóra váltja a tehetségnevelés legújabb szemléletét:
 

„Minden gyermek tehetséges lehet valamiben, csak azt az adottságát tanácsos idejekorán felfedeznünk és a szülőkkel közösen gondoznunk, támogatnunk, hogy ne vesszen el egyetlen egy érték sem."


A könyv lépésről-lépésre bemutatja, hogyan és mikor végezzük:

  • a gyermekek adottságainak, érdeklődésének két évig tartó megfigyelését,
  • a tehetségígéretek beválogatását a tehetségműhelyekbe,
  • az egyéni, mikro- és/vagy kiscsoportos fejlesztését a tehetséggondozó műhelyekben,
  • a komplex tehetségprogramok tervezését, szervezését,
  • a gazdagító programok segítségével történő gyermeki megerősítéseket, támogatásokat és
  • a műhelyek hatáselemzéseinek vizsgálatait.

A könyvben olvashatunk arról is, milyen hálózatot érdemes létrehozni, hogy egymást segítve a szükséges személyi és tárgyi feltételeket megteremthessük a gyermekek tehetséggondozásához.
A négy év pozitív tapasztalata egyértelművé tette, hogy ez az út járható. Ezért ajánljuk e rendszert bármilyen programmal dolgozó nevelőtestületnek, akik elkötelezett hívei a gyermekek tehetségnevelésének és esélyt szeretnének teremteni minden gyermek egyéni adottságainak kibontakoztatására.
A könyvet Dr. Balogh László a pszichológia-tudományok kandidátusa, a Nemzeti Tehetségtanács elnökhelyettese lektorálta.
 

a Szerző

Megrendelő leöltéséhez kattintson ide.

 
KOMPLEX TEHETSÉGPROGRAM ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA c. konferencia

 

„KOMPLEX TEHETSÉGPROGRAM ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA” címmel,

az ÓVODAI ORSZÁGOS TEHETSÉGTANÁCS és az ONME Országos Óvodai Egyesület konferenciát rendez a III. kerületi Óbudai Művelődési Központban, melyre minden tehetségpontot, érdeklődőt tisztelettel meghívunk.

Időpontja: 2012. november 10. 9:30

A tanácskozás helyszíne: Óbudai Művelődési Központ, III. kerület San Marco utca 81

A konferenciát megnyitja: Áderné Tavaszi Edit, a III. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet vezetője és Nagy Jenőné, az OOTT elnöke

Célunk, hogy értelmezzük a komplex tehetségprogramok elmélet által megerősített összetevőit, valamint az óvodai gyakorlatban bemutatni olyan példákat, amelyek elindíthatnak újabb és újabb kreatív módszerek kitalálását, alkalmazását. 

Célunk továbbá, hogy a harmadik éve működő empirikus kutatásunk tapasztalatait megosszuk az érdeklődő tehetséggondozó műhelyvezetőkkel, és a tehetséggondozás után érdeklődő kolléganőkkel, kollégákkal. 

Program letöltése

Jelentkezési lap letöltése

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 18