Egyesület

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel

 
   "ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL"
 

 Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete az Óvodások Neveléséért

web: http://ovodak.org.hu

ovodak.org.hu
V. Országos Tehetségkonferencia anyaga Nyomtatás E-mail

Kedves Tagok!

2013. november 9-én lezajlott V. Országos Tehetségkonferencia és első előadója volt Paszkoszné Kulcsár Andrea az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság vezető főtanácsosa. Az előadásának témája rendkívül aktuális: Pedagógus életpálya az óvodapedagógiában. Hogy minden tag olvashassa előadását, PDF formátumban feltettük a honlapunkra (előadás letöltése). Kérjük tanulmányozzák, értelmezzék az összefüggéseit, hogy áprilistól elkezdhessék feltölteni a portfóliókat.

Nagy Jenőné 

 
JUBILÁL AZ EGYESÜLET! Nyomtatás E-mail

Az Egyesület 15 éves.  Ilyenkor bennünk van az a szándék, hogy javítsuk működésünket, fejlesszük rendezvényeinket, adjunk minél több irányú megújulási lehetőséget tagságunknak, mert ezek segítenek bennünket abban, hogy ne égjünk ki, és ne merevedjen le óvodai gyakorlatunk. A jubileum sok feladatot ró ránk. Ezért kiemelt célunk a 15. jubileumi év méltó megünneplése óvodákban, megyei szintű munkaközösségekben, szakmai napokon, különböző rendezvényeken, országos szintű esztétikai tanácskozáson. Már készülünk az áprilisi püspökladányi találkozóra, ahol a visszaemlékezéseink mellett Forrai Katalin halálának 10. évében rá emlékezünk a kórusfesztivál megszervezésével. Továbbfolytatjuk a tehetségígéretekről szóló empirikus kutatómunkát. Ez év célja a hálózatok fejlesztése, hogy minél több óvoda bevonása a differenciált fejlesztésbe, illetve minél több nevelőtestület regisztráljon, és kezdje el beépíteni ezt az újszerű pedagógiát. Gyűjtsük egybe, és vezessünk katalógust azokról a cikkekről, tanulmányokról, könyvekről, amelyeket a programmal dolgozó pedagógusok, előadók írtak. Javasoljuk, hogy a honlapon nézzék meg, hogy mennyi szakbibliográfia van fent, majd tekintsék át a Művészeti Hírmondókat, mert azonban folyamatosan megjelentek az új könyvek, új cikkek. Ha elvesztek, érdemes a szerzőket megkeresni, mert ők lehetséges, hogy számítógépes formában el tudja küldeni az érdeklődő óvodapedagógusoknak. Három éve a minisztérium a pedagógus egyesületektől is elvárja az önkéntes munkát. Javasoljuk, hogy dolgozzunk ki jó gyakorlatot az óvodákban már több helyen alkalmazott ruhagyűjtési akciók, ruhabörzék megszervezéséhez. Kérjük az óvodákat, hogy írják meg a Hírmondóba a kialakult gyakorlatukat, hogy minél több óvoda tanulhasson belőle, bevezethesse, ezzel segítve a szülőket, a családokat. Bízunk abban, hogy a tervezett célokat valóra tudjuk váltani, és lesznek óvodák, akik ezekre a feladatokra vállalkozók lesznek.

 
JAPÁN DELEGÁCIÓ FOGADÁSA A MŰVÉSZETI BÖLCSŐDÉKBEN ÉS ÓVODÁKBAN Nyomtatás E-mail

2013. május 11-én Magyarországra érkezett a Japán Tokiói Kodály Intézet 10 szakembere, akik meglátogatták azokat az óvodákat, ahol művészeti programmal működő bölcsődéket tartanak fent. A delegáció bepillantott Szolnokon a XIX. Esztétikai Tanácskozásra, ahol Nagy Jenőné elnök köszöntötte a delegációt, és jó tapasztalatszerzést kívánt a nagyon érdek-lődő japán pedagógusoknak. A japán pedagógusok fogadását Papp Lászlóné vezette, aki már két alkalommal járt Tokióban, hogy terjessze programunk nevelését. A csoport egy hétig tartózkodott Magyarországon, akiknek a költségeit Püspökladány városa és óvodai intézménye finanszírozta valamint a vendéglátó óvodák. Ezúton mondunk köszönetet Papp Lászlónénak, hogy ilyen nagy horderejű feladatra vállalkozott, hogy terjedjen az az eszme, amit az óvodapedagógiában az egyesület képvisel. Példaértékű programot állított össze, amely tele volt szakmai, kulturális értékekkel.

 
V. ŐSZI ORSZÁGOS TEHETSÉGNAP BÉKÁSMEGYEREN Nyomtatás E-mail

A tehetségpontok hálózati munkájának segítése, új módszerek közvetítése címmel

az Óvodapedagógusok Országos Tehetségtanácsa az egyesülettel karöltve rendezi meg az őszi konferenciáját, melyre tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne: a III. kerületi Veres Péter Gimnázium Aulája, Csobánka tér 7.
Időpontja: 2013. november 9. szombat 9:30
 
A sok törvényi változás miatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság főosztályán dolgozó Paszkoszné Kulcsár Andrea vezető főtanácsos főtanácsos asszonyt hívtuk meg, hogy pontos és korrekt értelmezést kapjunk a legújabb törvényi változásokról.
Témája: A köznevelési törvényből eredő változások miatt leggyakrabban felmerülő kérdések. Az előadás után lehetőség lesz kérdések feltevésére.
 
Program
A gyermekek interperszonális és intraperszonális képességeinek fejlesztése drámajátékokkal
Előadó: Lázár Péter drámatanár
Új módszer a térbeli – vizuális műhelyek tartalmi gazdagításához
Új eszköz és új módszer születik.
Előadó: Nagy Katalin művésztanár
„Segítek neked, ha szükséged van a segítségemre!” Hogyan érdemes kidolgozni egy tehetségpontnak azt a feladatát, hogy át tudjon adni érdeklődő óvodáknak annyi információt, hogy elindulhassanak a kora gyermekkori tehetségígéretek gondozásában?
Előadók: Dombi Istvánné, Dembroszky Sándorné, Felföldi Lévai Mária, Gyarmati-Ruszka Andrea, Nagy Jenőné, Papp Lászlóné
 
Nyugati pályaudvarra érkezők eljöhetnek a 4-es vagy a 6-os villamossal a Margit-híd budai hídfőjéig. Ott a lefelé vezető lépcsőn eljuthatnak a H5 hév-vonat megállójába, amivel Békásmegyerig kell utazni. 
A Keleti vagy Déli pályaudvarról metróval a Batthyányi térig utazhatnak, majd átszállva a hévre Békásmegyerre. A hírlevél mellékletében megtalálható a jelentkezési lap. A fenti tájékoztatás, egyben a rendezvény meghívója is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 
Jelentkezési lap letöltése itt: JELENTKEZÉSI LAP
 
XIX. ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS és IV. ORSZÁGOS ÓVODAI TEHETSÉGNAP Nyomtatás E-mail

2013. május 17-18-án Szolnok város fogadta a művészeti alternatív óvodai programmal dolgozó kolléganők nagy közösségét. A mozgástevékenység innovációjával foglalkozó esztétikai tanácskozás igen sokszínű, gazdag szakmai programot adott az egybegyűlteknek. Valójában, sikerült összefoglalni mindazokat az újító törekvéseket, amelyeket 14. éve már próbálunk gazdagítás címen beépíteni a szervezett mozgástevékenységekbe, és az egészségfejlesztő testmozgásba. Az első nap előadásai több ponton elgondolkodtattak bennünket, elsősorban azon, hogy hogyan szabad versenyeztetni óvodáskorban a gyerekeket? Az előadónk által közvetített sokféle negatív példa, egyértelművé tette, hogy csínján, és olyan bátorító elvek alkalmazásával szervezzünk versenyjátékokat, ahol a közös játék öröme a legfontosabb, és nem az, hogy ki lett az első a játékban. A másik előadónk is jól szolgálta az újító törekvéseinket, hiszen megfogalmazta a fantázia mozgásos játékok lényegét a gyermekek fejlesztésében. Bízunk abban, hogy többen lesznek közöttünk, akik felhasználják a szervezett mozgás-tevékenységben a fantázia mozgásjátékokat, hogy érzelemmel gazdagon, a gyermekeket megnyugtatva, boldoggá téve tudják lezárni a mozgásos tevékenységeinket. A kreativitás megerősítésével, a fantáziára épített lehetőséggel ismét hozzájárulhatnánk e tevékenység érzelmi gazdagításához. A harmadik előadás szándéka nagymértékben segítheti a mozgástevékenység tartalmának újszerű megfogalmazását az óvodai pedagógiai programokban.
Az elméleti előadások után az igazi gyakorlat következett, zömmel a Jász-Nagykun-Szolnok megyei óvodák gyakorlatából. Az első előadás sokféle járásgyakorlatot mutatott be, ötletet adva a járásgyakorlatokat tervező óvodapedagógusoknak. Továbbiakban két feladaton lehetne elgondolkodni:
1. Miként lehetne a jókedvet előcsalni a gyermekekből, az amúgy igen nehéz ritmikus zenés járásgyakorlatok közben?
2. Hogyan lehetne olyan módszert beépíteni e mozgásos feladatba, hogy a gyerekek kreativitását, ötletadását az utánzásra épülő tanulási formához illesszük? (A hírmondó hasábjain is szívesen megjelentetünk e két feladat segítése érdekében rövid cikkeket.)
Köszönjük Gyarmatiné Vona Irén és Keserű Krisztina püspökladányi kolléganők e területre készült tartalmas prezentációját.
Innovatív, izgalmas kiselőadást hallhattunk Sipos Gyulánétól, aki felhasználta a mozgáskotta módszerét a művészeti program gazdagításához. Nagyon várjuk a további eredményeket, hogy bemutathatóvá válhassanak az új eszközök a gyakorlatban. Láthattuk Antal Józsefné és Bíró Marianna Jászapáti, valamint Törökné Kozák Éva, Elek Zoltánné Kozák Ferencné kengyeli óvodapedagógusok új típusú szervezett mozgásfejlesztéseket, melyek mintaszerűen bemutatták, hogyan és miként lehet felépíteni a művészetek eszközeivel e tevékenységet. Nagy elismerést kaptak a résztvevő vendégektől.
A programunk megjelenése óta ajánljuk a gyermekek délutáni tevékenységeiben a zenés mozgásos percek alkalmazását. Sok óvodában jó minőségben, minden hetes egészségfejlesztő teendőként jelenik meg. A tiszafüredi művészeti óvoda mutatta be a helyi körülmények szerint tervezett zenés mozgásos perceket. Ezek után egy zenés gimnasztikában vettünk rész, amit valamennyiünk nagy tapssal köszönt meg. Köszönjük Kolozsvári Magdolna, Muliter Szilvia kiselőadását. Kiemelt egészségfejlesztő testmozgás az óvodáinkban a futás – kocogás mindennapi testedzés lehetősége. Nagyon örülünk annak, hogy Barta Ferencné, Bencsik Mária és Kolozsvári Andrea bemutatta nekünk, hogy milyen boldogok a gyerekek, amikor együtt futhatnak az óvodapedagógusokkal, és van lehetőségük saját tempójukban, saját vállalt távukat lefutni. Nagyon fontos feladata a mi programunknak, hogy prevenciós fejlesztések jelenjenek meg a rászoruló gyermekeknek. Kun Frigyesné, Tamási Istvánné olyan új típusú egyensúlyozó játékot mutattak be, amely minden kolléganő figyelmét felkeltette. Az úszás előkészítéséről úgy nyilatkozik a programunk, hogy minden óvodánkban bármelyik korosztálynak fontos, hogy ismerkedjen a vízzel. Már kiscsoportban szeresse, és ne féljen tőle. Ezért számos egyszerű vizes program szervezhető jó időben az óvoda udvarán. Az úszás előkészítésről egy jó gyakorlatot láthattunk, hallhattunk Nagyné Lazányi Eleonóra és Vargáné Lazányi Magdolnától. A püspökladányi gyakorlatból jó ötletek meríthetők. Kuriózumként vettük be a programba a szolnoki Liget Úti Óvoda lovas programját, amit Bagi Edit és Szabóné Susa Orsolya óvónők tolmácsolásában hallhattunk. Szép példája volt annak, hogy milyen érzelem alakítható ki a gyermekek és a lovak között, és milyen jó hatással van a gyermekek egészségére a lovas edzés. Az utolsó szekcióban egy országos programhoz való csatlakozás keretén belül láthattuk az ovi-foci Sátoraljaújhelyen megvalósult gyakorlatát. A program Jarasovics Lászlóné tolmácsolásában meggyőzött bennünket arról, hogy kiváló fejlesztést ad azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek a foci iránt.

Az egyesület esztétikai tanácskozásának témáját vitte tovább az OOTT által szervezett Országos Tehetségnap. Olyan kiváló téri kinesztetikus tehetségműhelyek mutatkoztak be, akik magas szinten interpretálják a népi gyermekjátékok csodálatos világát a tehetséggondozásban. Klacsány Ivett a százhalombattai Szivárvány Óvodából érkezett a csipet-csapatával, aki lenyűgözően, életszerűen és nem szerepelve játszott a gyerekekkel. Erre lehet azt mondani, hogy tanítani kellene azt a közvetlenséget, egyszerűséget, kreativitást, életszerű spontaneitást, amit Ő megmutatott nekünk. A másik óvodai népi játékot Rácz -Csóka Szilvia és Hajdúné Papp Mária püspökladányi óvodapedagógusok vezettek, ami példa volt a csak tiszta forrás elvének. A gyerekek mozgása kidolgozott volt és tisztán énekelték a népi énekeket, ami rendkívüli munkabefektetéssel érhető el az óvodában.  A tehetségnapon Bajor Pétertől, a Tehetséghidak projektigazgatójától hallhattunk kellemes, humoros előadói stílusban összefoglalót, hogy milyen lehetősége van az óvodának pályázni a Tehetséghidak programba. Kormos Dénes meggyőzően beszélt a tehetségtanácsok feladatairól, hálózati munkájáról. A fórumon hat előadónak volt lehetősége válaszolni az óvodai tehetséggondozás területét érintő problémákra. A kérdések folyamatosan záporoztak, amire az időkeret lejárása miatt nem tudtunk válaszolni. A sátoraljaújhelyi felnőtt tehetséggondozó néptáncegyüttes csodálatos hangulatban zárta a tehetségnapot. A két napon összesen 520 óvodapedagógus jelent meg, akik teljes elégedettségüket fejezték ki a rendezvény minőségéről.
 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

10. oldal / 22